ES finansuojamas projektas
UAB „Adeo Web“ įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „UAB „Adeo Web“ eksporto plėtra esamose ir naujose rinkose“.

UAB „Adeo Web“ – pirmaujanti Lietuvoje e. komercijos sprendimų bendrovė, jau 9-erius metus vystanti sėkmingus didelės skalės B2B ir B2C e-prekybos projektus. Pasitelkdama tokias platformas kaip Magento – skirtą e. komercijai ir Akeneo – sukurtą produkto informacijos valdymo (PIM) sprendimams vystyti, įmonė padeda savo klientams įvykdyti visapusišką prekybos verslo skaitmenizavimą. Projekto „UAB „Adeo Web” eksporto plėtra esamose ir naujose rinkose” įgyvendinimo metu įmonė siekia sudalyvauti 5 tarptautinėse parodose, vyksiančiose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Dalyvaudama tarptautinėse parodose, įmonė siekia padidinti savo žinomumą tikslinėse ir prioritetinėse užsienio rinkose, užmegzti naujus ryšius su klientais bei partneriais elektroninės komercijos sprendimų kūrimo srityje, sukaupti svarbią informaciją apie užsienio šalių rinkų ypatybes ir to pasekoje ženkliai išpėsti eksporto apimtis.

Atsižvelgiant į tai, kad dalyvavimas tarptautinėse parodose yra pakankamai brangus, ES struktūrinių fondų lėšos padės įmonei pilnai įgyvendinti numatytas projekto apimtis ir pasiekti užsibrėžtus tikslus. Tiek projekto įgyvendinimo metu, tiek įgyvendinus projektą, įmonė planuoja ne tik išplėsti esamas rinkas, bet ir pradėti eksportuoti į naujas rinkas. Projekto vertė – 55414,00 Eur, projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas 27707,00 Eur finansavimas.