Agile – lankstus požiūris į sėkmingą projekto valdymą

Kodėl Agile?

Skaidrumas, lankstumas, pasitikėjimas

Mes tikime, jog abipusis supratimas yra esminis projekto sėkmės elementas. Skaidant kompleksines užduotis, klientas maksimaliai įtraukiamas į Scrum procesą, todėl tiesiogiai mato iteracinį vertės augimą.

Patikimas planavimas

Mūsų tikslas – vertės kūrimas, todėl modeliuodami sistemą, ieškome sintezės tarp vartotojo poreikių ir kliento reikalavimų tam, kad optimizuotume projekto investicinę grąžą dar ankstyvoje stadijoje.

Optimizuoti kaštai

Skaidydami sudėtines užduotis bei atlikdami kasdienę kontrolę, tikriname prielaidas, pasitelkdami naudotojų testavimo rezultatus. Tikime, jog nuolat besikeičiančioje rinkoje „gyvi reikalavimai“ yra sėkmės faktorius, tad vengiame griežtos dokumentacijos suvaržymo.

Jokio eikvojimo

Maksimalus lankstumas mums leidžia efektyviai valdyti laiką ir identifikuoti rizikas ankstyvoje stadijoje. To dėka pokyčius suvaldome be reikšmingų išlaidų.

Proceso eiga

Dirbtuvės

Sėkmingiausias būdas pradėti naują bendradarbiavimą – dirbtuvių sesija. Jų metu projekto komanda konstruktyviai apibrėžia poreikius, įvertina galimas rizikas ir sukuria preliminarų įgyvendinimo planą. Tokia metodika padeda detaliau įvertinti ir pasverti reikalavimus, jų svarbą ir prioritetus.

Aptardami kiekvieną klausimą, žinome, jog projekto komanda bus užtikrinta dėl:

  • Jūsų verslo tikslų
  • Jūsų verslo vizijos
  • Magento platformos galimybių ir proceso eigos
  • Veiksmų ir atsakomybių
  • Įvertintų rizikų
  • Projekto prioritetų ir ateities poreikių
  • Sėkmės kriterijų

Dirbtuvių rezultatas – detalus poreikių aprašas ir prioritetai, vienodai suprantami jungtinei projekto komandai.

Projekto fazės

Inicijavimas

Projekto pradžioje komanda modeliuoja verslo scenarijus ir viziją kiekvienai projekto stadijai. Dedikuojama komanda ir paskirstomos komandos atsakomybės.
Rezultatas: projekto poreikiai ir jų įgyvendinimo planas.

Užduočių rezervas

Projekto komanda iš naujo įvertina prioritetus ir paruošia preliminarius įvertinimus.
Rezultatas: užduočių rezervas.

Sprinto planavimas

Projekto komanda išsikelia tikslus konkrečiam sprintui. Sprinto užduočių rezervas skaidomas į smulkius žingsnius bei atsakomybes.
Rezultatas: sprinto ir projekto darbų planas.

Vystymas

Agile metodologija užtikrina, kad idėjos, jų įgyvendinimas ir realizacija yra nenutrūkstančiame cikle.

Sprinto kontrolė ir Scrum susirinkimai

Projekto vadovas yra atsakingas už nuolatinę projekto priežiūrą ir galimos rizikos nustatymą. Scrum susitikimų metu aptariama esama situacija, pokyčiai ir užtikrinamas pastovus dalinimasis informacija.

Produkto prieaugis

Šio etapo metu projekto komanda įdiegia naują sistemos funkcionalumą ir atlieka mikro procesų testavimą.
Rezultatas:

testavimo scenarijai ir jų rezultatai.

Sprinto peržiūra

Projekto komanda pristato įdiegtą funkcionalumą, o neatliktus darbus perkelia į naują sprintą su koreguotu prioritetu.
Rezultatas: atnaujintas užduočių rezervas.

Scrum retrospektyva

Komanda aptaria dažniausias proceso klaidas bei jų eliminavimo galimybes (Kaizen).

Sąnaudų valdymo pokyčiai

TOP 3 priežastys, kodėl žmonės renkasi Agile

Galimybė lengvai valdyti besikeičiančius prioritetus

Didesnis komandos produktyvumas

Patobulintas projekto matomumas/skaidrumas

Šaltinis: 10th Annual State of Agile Report 2016

 

Kaip pasiekti sėkmę?

Pristatymas laiku

Produkto kokybė

Kliento/vartotojo sėkmė

Verslo vertė

Produktyvumas

Nuspėjamumas

Šaltinis: 10th Annual State of Agile Report 2016