UAB „ADEO WEB“ įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „UAB „ADEO WEB“ pardavimų naujose ir esamose užsienio rinkose plėtra“

UAB „ADEO WEB“ yra išradinga ir novatoriška įmonė, siekianti tobulumo, įgyvendinant įvairiausius elektroninės prekybos projektus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Įmonė išskirtinai koncentruojasi tik į el. prekybos sistemų kūrimą.

Projekto „UAB „ADEO WEB“ pardavimų naujose ir esamose užsienio rinkose plėtra“ įgyvendinimo metu įmonė siekia sudalyvauti tarptautinėse parodose. UAB „ADEO WEB“ savo veikloje išskirtinai naudoja atviro kodo Magento platformą. Parodų metu įmonė tikisi pristatyti savo kuriamus elektroninės komercijos sprendimus Magento platformos pagrindu. Tuo tikslu UAB „ADEO WEB“ atsirinko „Meet Magento“ asociacijos organizuojamas parodas, vykstančias įvairiose pasaulio šalyse bei pritraukiančias gausybę Magento platformos sprendimais besidominčių klientų bei partnerių.

UAB „ADEO WEB“, dalyvaudama minėtose parodose, siekia padidinti savo žinomumą tikslinėse užsienio rinkose, užmegzti naujus ryšius su klientais bei partneriais elektroninės komercijos sprendimų kūrimo srityje, sukaupti svarbią informaciją apie užsienio šalių rinkų ypatybes ir to pasekoje ženkliai išplėsti eksporto apimtis. Siekdama įgyvendinti šiuos tikslus, įmonė atliepia prioritetinius Lietuvos eksporto plėtros tikslus: išlaikyti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose bei skverbtis į naujas rinkas. Veikdama aukštųjų technologijų srityje bei kurdama inovatyvius produktus ir paslaugas, įmonė taip pat prisideda prie prioritetinio Lietuvos eksporto tikslo: skatinti didesnės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą.

Atsižvelgiant į tai, kad dalyvavimas tarptautinėse parodose yra pakankamai brangus, ES struktūrinių fondų lėšos padės įmonei pilnai įgyvendinti numatytas projekto apimtis ir pasiekti užsibrėžtus tikslus. Tiek projekto įgyvendinimo metu, tiek įgyvendinus projektą, įmonė planuoja ne tik išplėsti esamas rinkas, bet ir pradėti eksportuoti į naujas rinkas. Projekto vertė – 54671,00 Eur, projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas 27335,50 Eur finansavimas.